5 வருஷமாகியும் முதல்வரைப் பார்க்க முடியாது – திமுக பிரசாரம்


நன்றி :- தினமணி கார்டூன் 24-02-2016

5 வருஷமாகியும், ஜெயலலிதாவைப் பார்க்க முடியாது – 50 வருஷமாகியும் யாரைப் பார்க்க முடியாது?

 

DMK

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s